ORL ambulance - MUDr. Karin Sebešová

Naše ambulance se specializuje na UŠNÍ, NOSNÍ a KRČNÍ vyšetření .Provádíme komplexní ORL vyšetření a léčbu dětí a dospělých  (audiometrie, tympanometrie, fibroskopie, otomikroskopie ).Provádíme screeningové vyšetření sluchu pětiletých dětí, vstupní vyšetření a periodické prohlídky pracujících v riziku hluku.
Pacienti hospitalizovaní a pacienti, kterých zdravotní stav to vyžaduje mají při vyšetření přednost .
Nastřelujeme náušnice.
 

 

 

 

Na vyšetření se telefonicky můžete objednat na určitý čas